5

Anno 2021 kopen we nog steeds heel wat producten waar milieu- en mensenrechtenschendingen aan kleven. Iedereen kent de vreselijke beelden uit onveilige kledingfabrieken in Bangladesh en van Congolese kobaltmijnen waar kinderen werken. De Schone Kleren Campagne ijvert - samen met vele andere organisaties - al lang voor bindende regels. Doe mee aan de campagne #HoldBizAccountable via deze link!

 De Europese Commissie besliste vorig jaar om een nieuwe wet te maken die bedrijven verplicht om zorg te dragen voor hun hele keten en respect te hebben voor mens en milieu. Verplichte ketenzorg stelt bedrijven verantwoordelijk voor de schade die ze aanrichten of toe bijdragen, in binnen- én buitenland.

De grote uitdaging is nu om die wet zo sterk mogelijk te maken. En daar kan jij bij helpen. Tot 8 februari kan je via deze link heel eenvoudig je stem laten horen en pleiten voor strengere regels voor duizenden bedrijven.

skc01