Campagnes

c Bas de Meijer CNV bdm 20121110 0251

Bedrijven die wél inspanningen doen om ethischer te produceren, worden in ons land benadeeld. Ze moeten concurreren met bedrijven die zich weinig aantrekken van de mensenrechten in hun keten. Het is alsof het braafste kind van de klas in de hoek wordt gezet en de anderen langer buiten mogen spelen. Er is dringend nood aan een gelijk speelveld! JBC en Bel&Bo ondertekenden een brief van de Schone Kleren Campagne en achACT, gericht aan Kris Peeters, minister van Werk, Economie en Consumentenzaken. 

De brief werd in februari overhandigd aan Kris Peeters, samen met de 40.000 handtekeningen die Wereldsolidariteit, ACV en hun campagnepartners verzamelden tijdens de campagne #cleanekleren. Zo werd duidelijk dat niet alleen ngo's, vakbonden en consumentenorganisaties een wet willen die bedrijven verplicht om de mensenrechten te respecteren. Ook enkele bedrijven zijn vragende partij. Ter gelegenheid van Rana Plaza publiceren wij deze brief hier

 

 

skc01