Solidariteitsoproepen

RanaPlaza militair

Terwijl H&M zich opmaakt om deze week de winstcijfers van 2015 bekend te maken, roept de Schone Kleren Campagne het bedrijf op om meer te doen om de kledingarbeiders in Bangladesh te beschermen. Een analyse van de belangrijkste leveranciers van H&M toont aan dat er ernstige achterstand is bij dringende renovaties aan de gebouwen. Zo blijven tienduizenden arbeiders het risico lopen op een dodelijk ongeval. Roep H&M via Facebook op om hun fabrieken veilig te maken! 

De internationale Schone Kleren Campagne en drie andere ngo’s  hebben vandaag een update gepubliceerd van een eerder rapport over de vertraging in de veiligheidsrenovaties bij 32 van H&M’s strategische  Bengaalse leveranciers. De update, gebaseerd op een onderzoek van publiek beschikbare documenten, toont aan dat met uitzondering van één, alle belangrijke leveranciers van H&M achterliggen op het schema om renovaties uit te voeren. De inspecties gebeurden al meer dan 16 maanden geleden. Meer dan 50% van de fabrieken hebben nog altijd geen fatsoenlijke nooduitgangen. Wanneer er brand uitbreekt in één van die fabrieken, zitten de werknemers als ratten in de val, zoals al herhaaldelijk gebeurd is in Bangladesh. “H&M is in een zeer concurrentieel klimaat in staat om zijn winst te verhogen, maar blijkbaar niet om al zijn leveranciers eenvoudige dingen zoals het wegnemen van een slot te laten uitvoeren,” zegt Sara Ceustermans van de Schone Kleren Campagne.

Waarom H&M?

Ook in andere fabrieken hebben de renovaties vertraging opgelopen. Het probleem ligt dus niet alleen bij H&M. H&M is echter de grootste inkoper van kleding in Bangladesh. Ze zijn klant in 229 fabrieken. Hun beleidskeuzes hebben dus een impact op een zeer groot aantal werknemers. Bovendien laat H&M geen kans onbenut om zichzelf te promoten als een duurzaam merk. In het laatste duurzaamheidsrapport claimde H&M zelfs dat de renovaties afgerond waren.

Levensnoodzakelijke renovaties

Het rapport toont wel enige vooruitgang. Hoewel het totale aantal nog uit te voeren brand-, elektrische en structurele verbouwingen met 37% hoog blijft, is het aantal items dat als “vertraagd” gerapporteerd wordt in deze 32 fabrieken, verminderd. De auteurs wijzen er echter op dat het grootste deel van de vooruitgang verklaard kan worden door de verlenging van de uiterste datum is, eerder dan door de voltooiing van renovatie.

De renovaties die nodig zijn om de arbeiders in geval van brand een veilige uitgang uit de fabriek te garanderen, lopen nog altijd het meest vertraging op. In 13% van de fabrieken (vergeleken met 16% in september) zijn de afsluitbare deuren nog niet verwijderd; 38% van de fabrieken (vergeleken met 55% in september) hebben nog altijd de schuifdeuren en ophaalpoorten niet verwijderd; en 55% hebben nog geen brandwerende deuren en afgesloten trappenhuizen geïnstalleerd (vergeleken met 61% in september). 

Discussies over de financiering van de renovaties is de voornaamste oorzaak van de achterstand. Het zijn de fabrieken zelf die de renovaties moeten betalen, maar de kledingmerken moeten er wel voor zorgen dat ze de financiële capaciteit hebben om dat te doen. De extreem lage prijzen die veel ketens betalen aan hun leveranciers, moeten dus stilaan tot het verleden behoren. En daar wringt blijkbaar het schoentje. De nettowinst van H&M bedroeg in 2014 bijna 2,2 miljard euro. Een gebrek aan financiële middelen kan dus alvast geen excuus zijn.

Roep H&M via Facebook op om hun fabrieken veilig te maken. Post op hun Facebookpagina: H&M, doe geen loze beloften, maak je fabrieken veilig in Bangladesh!

(c) Karel Hemerijckx    

Meer info:

  • Het initiële rapport van september 2015 vind je hier
  • Meer info over het Akkoord over Brand- en Bouwveiligheid in Bangladesh vind je hier

skc01