Solidariteitsoproepen

Boy who lost his mom at Rana Plaza credit rainbowcollective.co.uk 1

Meer dan twee jaar na de instorting van het Rana Plaza complex kunnen de slachtoffers en hun familieleden eindelijk vergoed worden. De Clean Clothes Campaign voerde twee jaar campagne om de grote internationale ketens die kleding lieten maken in Rana Plaza onder druk te zetten om de slachtoffers te vergoeden. Op de tweede verjaardag van de instorting was er nog 2,4 miljoen dollar tekort om de doelstelling van 30 miljoen te bereiken. Een anonieme schenking vulde het tekort aan.

Het Rana Plaza Donor Trust Fund werd opgericht door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) om geld in te zamelen dat de medische kosten en het inkomensverlies van de slachtoffers van Rana Plaza en hun families moest dekken. In november 2014 maakte het Coördinatie Comité van het Fonds bekend dat er 30 miljoen dollar nodig was om de 5000 claims te dekken. Doordat de bijdrages van merken en ketens lang op zich lieten wachten, kon het geld slechts gedeeltelijk uitbetaald worden.

De Schone Kleren Campagne roept de beleidsmakers op om er voor te zorgen dat, bij toekomstige rampen, slachtoffers sneller de compensatie krijgen waar ze recht op hebben. Het initiatief van de IAO in Bangladesh om een arbeidsongevallenverzekering op te richten voor de vier miljoen werknemers in de kledingsector is daarom meer dan welkom. Op Europees niveau moeten instrumenten ontwikkeld worden die ervoor zorgen dat Europese merken en ketens verantwoording moeten afleggen voor de arbeidsomstandigheden in hun volledige toeleveringsketen.

“Dit is een grote overwinning, maar het heeft veel te lang geduurd”, zegt Sara Ceustermans van de Schone Kleren Campagne in Vlaanderen. “Dat merken en ketens die samen jaarlijks meer dan 20 miljard dollar winst maken er twee jaar over doen om pas na immense druk 30 miljoen dollar te verzamelen toont aan dat we het initiatief om ethisch te ondernemen niet kunnen blijven overlaten aan de sector. Toegang tot remediëring voor slachtoffers moet een vanzelfsprekendheid zijn, en niet een gevolg van publieke druk.”

skc01