Campagnes

Schone kleren in de gemeente
 1. Meer en meer gemeenten doen inspanningen om een duurzaam aankoopbeleid te voeren. De Schone Kleren Campagne wil graag een actueel overzicht maken en publiceren van het gemeentelijke aankoopbeleid van kleding. Daarom zouden we het waarderen als je deze lijst wil invullen. De Schone Kleren Campagne zal deze lijst gebruiken om gemeenten meer gericht te informeren over de aankoop van schone kleding.
 2. Naam gemeente
  Vul de naam van de gemeente in
 3. Gegevens contactpersoon
 4. Naam
  Vul de naam van de contactpersoon in
 5. Adres
  Vul het adres van de contactpersoon in
 6. E-mail
  Vul het e-mailadres van de contactpersoon in, let erop dat het een geldig e-mailadres is
 7. Telefoon/GSM
  Vul het telefoon/GSM-nummer van de contactpersoon in
 8. 1. Onze gemeente heeft een Schone Kleren raadsbesluit goedgekeurd
  Kies Ja of Nee
 9. Datum van het raadsbesluit
  Ongeldige invoer
 10. Uploaden raadsbesluit
  Ongeldige invoer
 11. 2. Onze gemeente heeft arbeidsnormen opgenomen in een bestek bij de aankoop van kleding voor het gemeentepersoneel
  Kies Ja of Nee
 12. Uploaden bestek
  Ongeldige invoer
 13. 3. Onze gemeente heeft van de belangrijkste leveranciers of van kandidaat-leveranciers een verklaring op eer ontvangen
  Kies Ja of Nee
 14. Uploaden verklaring
  Ongeldige invoer
 15. 4. Onze gemeente gaat bij de aankoop van kledij bewust op zoek naar leveranciers die controles (laten) uitvoeren in de fabrieken
  Kies Ja of Nee
 16. 5. Onze gemeente gaat bij de aankoop van kledij bewust op zoek naar leveranciers die aangesloten zijn bij een multi-stakeholderinitiatief voor controle zoals de Fair Wear Foundation.
  Kies Ja of Nee
 17. 5. Onze gemeente heeft een vorming of een informatiebijeenkomst georganiseerd voor wie betrokken is bij de aankoop van kleding


  Kies Ja, Nee of Nog niet (...)
 18. 6. Onze gemeente heeft al gecommuniceerd over Schone Kleren in de Gemeente (met personeel, vakbond, bevolking, leveranciers, enz.)
  Kies Ja of Nee
 19. Op welke manier?
  Ongeldige invoer
 20. 7. Hoe vaak wordt werkkleding aangekocht?


  Maak uw keuze
 21. Wanneer eindigt het huidige contract?
  Ongeldige invoer
 22. 8. Welke aankoopprocedure wordt gevolgd?  Maak uw keuze
 23. 9. Wie is verantwoordelijk voor de aankoop van de kleding?
  Geef aan wie verantwoordelijk is voor de aankoop van de kleding
 24. 10. Bij welke bedrijven wordt de kleding aangekocht?
  Geef aan bij welke bedrijven de kleding aangekocht wordt
 25. 11. Bijkomende opmerkingen of informatie
  Ongeldige invoer
 26. Ongeldige invoer
 27. Neem de letters over

skc01