Campagnes

Schone kleren in de gemeente

Consumenten hechten steeds meer belang aan de omstandigheden waarin kleding en andere producten gemaakt worden. Met consumentenacties zet de Schone Kleren Campagne er zich voor in dat kleding gemaakt wordt met respect voor arbeidsrechten. En van de overheid, als grootverbruiker, wordt verwacht dat ze het goede voorbeeld geeft. Met deze actie die startte in 2002, spitst de Schone Kleren Campagne zich toe op de aankoop van werkkleding voor het gemeentepersoneel. Diensten zoals brandweer, groendienst, reinigingsdienst, sportdienst enz. dragen werkkleding en uniformen. SKC vraagt dat bij elke aankoop ook sociale criteria gehanteerd worden i.v.m. de arbeidsomstandigheden waarin de werkkleding gemaakt wordt.

Van het gemeentebestuur verwachten we 2 stappen:

1) het aannemen van een raadsbesluit om bij aankopen rekening te houden met arbeidsnormen;

2) het integreren van arbeidsnormen in de bestekken van de volgende aankopen.

 

Bij de keuze van werkkledij dringen de volgende vragen zich op:

 • Hanteert het bedrijf een degelijke sociale gedragscode die ze oplegt aan de producenten?
 • Wordt de toepassing van die gedragscode niet allen intern, maar ook extern onafhankelijk gecontroleerd? Is daar transparantie over?
 • Is het bedrijf lid van een goed multistakeholderinitiatief (MSI) waarbij lokale vakbonden be­trokken zijn en waardoor de arbeid(ster)s een reële inbreng hebben in de controles en ge­makkelijk toegang hebben tot een klachtenprocedure?

Volgens de Schone Kleren Campagne kan een ja op alle drie de vragen alleen gegeven worden door kledingbedrijven die lid zijn van de Fair Wear Foundation (FWF). Bij de controle van de lokale arbeidsomstandigheden werkt FWF samen met lokale vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties. Andere MSI's kunnen een volledige ge­dragscode hebben, maar missen samenwerking met lokale vakbonden of arbeidsorganisaties, (zoals  het Amerikaanse FLA), voeren niet systematisch externe controles uit (zoals het Britse ETI). An­dere organisaties zijn initiatieven van bedrijfssectoren (zoals BSCI, WRAP) en kunnen moeilijk on­afhankelijk genoemd worden.

Hier vind je een lijst van producenten van werkkleding die aangesloten zijn bij de Fair Wear Foundation: Schone_bedrijfskleding.pdf

 Updates

 • Festival over duurzame mode in Antwerpen 4-5-2015

  Op 23 mei wordt DE Studio omgetoverd in MOOI, een festival over duurzame mode. MOOI verzamelt initiatieven rond eerlijke mode onder één dak en wil consumenten informeren en sensibiliseren. Tijdens de Fashion Talks kom je meer te weten over de impact van de kledingindustrie op het milieu en de maatschappij. Gastsprekers kaarten de wantoestanden binnen die industrie aan en de moeilijkheden die ze zélf ondervinden om hun visie trouw te blijven. Duurzame initiatieven krijgen een prominente plaats in het programma. Consumenten krijgen te horen hoe we zelf een invloed kunnen uitoefenen op de modewereld via onze kleerkast. 

  Lees meer...

 • Eco-en-fair-fashion-weekend op 25 en 26 april in Zemst 13-4-2015

  Zou je graag eerlijke kleding kopen, als je wist waar? Steeds meer gemeenten organiseren activiteiten om hun inwoners warm te maken voor ethische en duurzame kleding. De gemeente Zemst organiseert deze maand twee interessante alternatieven naar aanleiding van de tweede verjaardag van de instorting van het Rana Plaza-complex in Bangladesh : ‘Fair shoppen in Antwerpen’ en ‘Pimp je kleding’. 

  Lees meer...

skc01