Campagnes

image HM

Vier jaar geleden deed H&M een moedige belofte. Op 25 november 2013 beloofde het bedrijf plechtig om tegen 2018 aan de naaisters van H&M-kleding een 'eerlijk leefbaar loon' te betalen. Dit is de vierde verjaardag van die historische verklaring en 2018 nadert met rasse schreden. Vier jaar na de aankondiging zijn de gemiddelde lonen in de fabrieken van H&M’s leveranciers in Bangladesh, Myanmar, Cambodja en India nauwelijks hoger dan het nationale minimumloon.

Bengaalse kledingarbeid(st)ers op straat voor een hoger loon

In Bangladesh beweert H&M dat arbeiders bij hun leveranciers gemiddeld 87$ per maand verdienen. Dat is zelfs lager dan de armoedegrens van 90 US$ van de Wereldbank. De Global Living Wage Coalition schat dat dat de lonen bijna driemaal zo hoog zouden moeten zijn om een gezond dieet, behoorlijke huisvesting en toegang tot medische zorg en tot scholing voor de kinderen te betalen. Dat Bengaalse kledingarbeid(st)ers dit niet langer pikken werd duidelijk in december 2016, toen duizenden arbeiders in Ashulia spontaan op straat kwamen om hogere lonen te eisen. Velen onder hen werkten in fabrieken die leveren aan H&M.

De lage minimumlonen in de kleding producerende landen worden door de regeringen vastgelegd. Maar die verhogen de lonen zeer traag, omdat ze vrezen internationale modemerken- en ketens weg te jagen. De merken zouden veel kunnen doen om de lonen te verhogen: door de regeringen de verzekering te geven dat ze niet zouden weggaan als de minimumlonen verhoogd worden, door te investeren in langetermijnrelaties met hun leveranciers, door hen te verzekeren dat ze zullen blijven bestellingen krijgen, zelfs als de prijzen verhogen, en door zich te engageren voor hogere lonen door hun leveranciers meer te betalen voor de bestellingen. Als de belangrijkste speler in de export van Bangladesh kan H&M een belangrijke invloed uitoefenen op de lonen.

Vooruitgang onmogelijk te controleren

Kort nadat H&M heel wat ophef maakte met zijn opmerkelijke belofte voor leefbare lonen, herformuleerde het bedrijf die belofte tot een minder ambitieus plan. In plaats van alle arbeiders direct een leefbaar loon te betalen, zou H&M alleen zorgen voor 'mechanismen' die het mogelijk zouden maken dat ten minste 80% van de arbeiders in de leveringsketen een leefbaar loon krijgen. De concrete en meetbare stappen naar dit doel heeft H&M nooit publiek gemaakt, en het bedrijf is nooit transparant geweest over de proefprojecten. Daardoor is het onmogelijk te controleren in welke mate H&M vooruitgang maakt met z'n leefbaar-loonbelofte.

Het doel dat H&M zich in 2013 stelde om een leefbaar loon te betalen aan de 850.000 kledingarbeiders in zijn toeleveringsketen, was ambitieus en zeker doenbaar en betaalbaar voor het bedrijf. De voorzitter zelf bijvoorbeeld, Stefan Persson, zou gemakkelijk de H&M arbeiders een aanvullend loon kunnen geven totdat H&M de betaling van een leefbaar loon geregeld heeft. Hij bezit 19,9 miljard dollar, voldoende om alle H&M arbeiders in Bangladesh de volgende dertig jaar een volledig leefbaar loon te betalen. In 2016 bedroeg de nettowinst van H&M meer dan 2 miljard US dollar (18.636 miljoen SEK). Amper 1,9% van de winst van H&M is voldoende om al zijn arbeiders in Cambodja maandelijks bijkomend 78 US dollar betalen om de leefbaar-loonnorm te halen.

skc01